Digiqole ad

“กอช.” ร่วมกับ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระ

 “กอช.” ร่วมกับ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระ
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน”

โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเงินให้ประชาชนแรงงานนอกระบบในจังหวัด ได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงการออมเงินกับ กอช. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี

ด้วยการออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาทต่อปี และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เสมียนตราอำเภอ

รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรด้านการศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียน จำนวน 500 คนขึ้นไป จำนวน 28 โรงเรียน มีนักเรียนรวมกว่า 43,700 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานต่อไป ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

Facebook Comments

Related post