Digiqole ad

“กอช. ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม ในกลุ่มนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป และประชาชนอาชีพอิสระ จ.พิษณุโลก

 “กอช. ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม ในกลุ่มนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป และประชาชนอาชีพอิสระ จ.พิษณุโลก
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรม “กอช.ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน”

โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ให้เกียรติ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงการออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. สำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี ด้วยการออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาท/ปี และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิกได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช. โดยมี คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ กอช. ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. ให้กับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลต่อไป ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 2 โรงเเรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments

Related post