Digiqole ad

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ตำรวจท่องเที่ยว

 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ตำรวจท่องเที่ยว
Social sharing

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์โดย คุณพงษ์สวัสดิ์ จิรดาพิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร บริษัท พี.ที. พลาสติก แอนด์ แวคคัม จำกัด ณ กองบัญชาบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และมีนโยบายประชาสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อ การรับแจ้งเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมถึงยังเป็นการป้องกันเหตุอันจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งด้วย

ด้วยเหตุผลนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงมีมติเห็นชอบให้รับป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามที่ บริษัท พี.ที. พลาสติก แอนด์ แวคคัม จำกัด ที่บริจาค จำนวน 50 ป้าย โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธีฯ

อย่างไรก็ดี ป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้ง 50 ป้าย จะได้รับการจัดสรรไปยังหน่วยงานในสังกัด กองกำกับการ 2 กองบังคับการ
ตำรวจท่องเที่ยว 1 ซึ่งมีพื้นที่เขตรับผิดชอบปริมาณมาก เพื่อให้แต่ละสถานีนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

ในช่วงท้าย ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ท่านสามารถแจ้ง
เหตุผ่านสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police i lert u
RIST POLICB

Facebook Comments

Related post