Digiqole ad

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด “ดาราคัพ” ครั้งที่ 1

 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด “ดาราคัพ” ครั้งที่ 1
Social sharing
Digiqole ad

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด “ดาราคัพ” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลตำวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมเงินรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท โดยมี พลตำรวจตรี ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ซึ่งมีส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

จากนั้น พลตำรวจตรี ประกอบ พลเตชา ได้มอบลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันให้แก่ตัวแทนผู้ตัดสิน ก่อนที่จะมีการแข่งขันระหว่างทีม all star 327 และ ทีม ตชด.327 ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

Facebook Comments

Related post