Digiqole ad

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 13 จังหวัด เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 13 จังหวัด เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

✨ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ✨
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 13 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร)
เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

🔸 ชมนิทรรศการ กองทุนสร้างชุมชน สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต”
🔸 ช้อปสินค้าคุณภาพจาก กทบ. ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่ใกล้เคียง
🔸 ร่วมพิธีมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง ระดับจังหวัด, รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตัวอย่าง และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง
.
📅 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
🕒 เวลา 07.30 – 15.00 น.
📍 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
.
#กองทุนสร้างชุมชน #villagefund
#สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

Facebook Comments

Related post