Digiqole ad

“กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ชวนประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัล 290,000 บาท

 “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ชวนประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัล 290,000 บาท
Social sharing

Digiqole ad

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เตรียมพลิกโฉมโลโก้ใหม่! ชวนนักออกแบบทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานประกวดโลโก้ สร้างอัตลักษณ์องค์กรกีฬา ดึงศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและแบรนด์ดิ้งร่วมตัดสิน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2.9 แสนบาท

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย นายชนาสิน​ สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา​แห่งชาติ​ จัดแถลงข่าว The Future is …. Next การประกวดตราสัญลักษณ์หรือโลโก้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์กรกีฬา สื่อสารกับประชาชนและเครือข่ายด้านการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) , ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Brand Being, ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์, คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบโลโก้ระดับโลก และคุณสยาม อัตตะริยะ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักออกแบบ ThaiGa ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายชนาสิน​ สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา​แห่งชาติ​ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมไปถึงคุ้มครองช่วยเหลือ และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากองทุนฯ มีพันธกิจ และบทบาทที่ชัดเจนในการเป็นแหล่งทุนให้กับกีฬาของชาติมาโดยตลอด การสื่อสารถึงอัตลักษณ์กองทุนฯ ที่ชัดเจนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกิดการมีส่วนร่วม และกองทุนฯ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ จึงเกิดแนวคิดในการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกองทุนฯภายใต้กติกาและเงื่อนไขที่มีคณะกรรมการ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาด้านการออกแบบ แบรนด์ดิ้ง และการสื่อสาร ร่วมเป็นผู้พิจารณาและตัดสินการประกวดในครั้งนี้

“ การออกแบบโลโก้ของกองทุนฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการบ่งบอกตัวตน หรืออัตลักษณ์ขององค์กร ที่จะสื่อสารต่อสาธารณะ เพียงแค่ภาพเดียวให้เห็น เด่นชัด สะดุดตาเกิดการจดจำ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จึงอยากเชิญชวนให้นักออกแบบอิสระทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ในครั้งนี้ ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 2.9 แสนบาท “

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน กล่าวว่า “การออกแบบโลโก้ขององค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญในมุมมองของการสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ขององค์กร เพียงแค่มองเห็น จดจำ และสื่อสารถึงพันธกิจองค์กรได้ องค์กรก็จะเกิดการยอมรับและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดียิ่ง ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการพิจารณาผลงานของนักออกแบบให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องถือว่าเป็นองค์กรในระดับชาติที่มีภารกิจทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผลงานที่ส่งเข้ามา จะมีการพิจารณากันอย่างเข้มข้นและรอบด้าน ท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักออกแบบและผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานกันมาเยอะๆ นะครับ การร่วมประกวดในองค์กรระดับชาตินี้น้อยนักที่จะเกิดขึ้น ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและท้ายทายนักออกแบบมากครับ”

สำหรับการประกวด รอบคัดเลือกจะประกาศผลในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 และจะทำการพิจารณารอบสุดท้าย ในวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยกองทุนฯ คาดว่าจะเริ่มใช้โลโก้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 66 เป็นต้นไป ซึ่งในมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติคงได้เห็นโลโก้ใหม่อย่างแน่นอน

โดยการประกวดโลโก้ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดให้กับนักออกอิสระทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2.9 แสนบาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 นี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsdf.or.th หรือ Facebook กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

Facebook Comments


Social sharing

Related post