Digiqole ad

“กองทัพเรือ” จัดตั้ง Call Center เปิดศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 24 ชม.ทั้งบนบกและในทะเลทั่วประเทศ

 “กองทัพเรือ” จัดตั้ง Call Center เปิดศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 24 ชม.ทั้งบนบกและในทะเลทั่วประเทศ
Social sharing
Digiqole ad
ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ มีหน้าที่ประสานและให้ความเหลือประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 ฉุกเฉิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดได้จัดรถยนต์ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางบกจำนวน 65 คัน และเรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายในทะเล จำนวน 10 ลำ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 2475 5238 , 0 2475 5499
จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง 0 3843 8474 , 0 3843 8163
จ.จันทบุรี 0 3944 7144
จ.ตราด 0 3931 2172
จ.สงขลา 0 7432 5804 ถึง 5
จ.ภูเก็ต 0 7639 1598
จ.พังงา 0 7645 3354
จ.นราธิวาส 0 7356 5367
Facebook Comments

Related post