Digiqole ad

กองทัพอากาศ ปล่อยขบวนรถขนข้าวโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” และเชิญชวนอุดหนุนเกษตรกร

 กองทัพอากาศ ปล่อยขบวนรถขนข้าวโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” และเชิญชวนอุดหนุนเกษตรกร

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถขนข้าว โครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ณ กรมขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ร่วมพิธี

สำหรับขบวนรถดังกล่าว ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๗ คัน และรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนการรับ-ส่งเกษตรกร พร้อมข้าว จำนวน ๕๐ ตัน ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จากศาลากลาง จังหวัดยโสธร ถึงปลายทางสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อนำมาจำหน่ายในโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร

โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนพื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เป็นสถานที่จำหน่ายข้าวและผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนอาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น เป็นสถานที่พักให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าจากต้นทางมายังพื้นที่จำหน่าย

ทั้งนี้ กองทัพอากาศตระหนักดีว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากข้าวและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมอุดหนุนข้าวและสินค้าเกษตรจากโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

Advertisement
Facebook Comments

Related post