Digiqole ad

กองทัพอากาศร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลนช่วยสภากาชาด

 กองทัพอากาศร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลนช่วยสภากาชาด
Social sharing
Digiqole ad

 

ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่งเป็นประวัติการ สาเหตุจากหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดโลหิต ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย ทำให้โลหิตขาดแคลนหนัก วิกฤติทั่วประเทศ

กองทัพอากาศจึงได้จัดทำโครงการ “กองทัพอากาศร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลนช่วยสภากาชาดไทย” พร้อมขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัวที่มีสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน โดยมาบริจาคโลหิตได้ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของทางราชการ ทำให้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ไม่เกิน ๕๐ คน/ชั่วโมง ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผู้บริจาคเลือดและแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ได้ทาง https://blooddonationthai.com/?page_id=491 โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดและตอบคำถาม แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่จุดรับบริจาคโลหิต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความคับคั่งทางธุรการ

เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการบริจาคโลหิต จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้
๑. สำหรับผู้บริจาคโลหิต ขอให้คัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต เช่น หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่นขึ้น เดินทางไปยังสถานบันเทิง ตลาด สถานที่แออัด พื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย/ ผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ต้องงดบริจาคโลหิตอย่างน้อย ๑๔ วัน
๒. สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได้ ดังนี้
– กรณีฉีดวัคซีน Sinovac เว้น ๑ สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
– กรณีฉีดวัคซีน Astrazeneca และ Johnson & Johnson เว้น ๔ สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
– หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้รอหลังหายดีแล้ว เว้น ๑ สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดสัมผัส สถานที่และอุปกรณ์สะอาดปลอดเชื้อ จัดให้มีการเว้นระยะห่างทุกจุดของกระบวนการบริจาคโลหิต

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง ต้องมั่นใจว่าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากไม่แน่ใจ ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ ๑๔ วัน ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต และตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่รับบริจาค และภายใน ๑๔ วัน หลังจากการบริจาคโลหิตแล้ว หากพบหรือได้รับการยืนยันว่าติดโรค COVID-19 ผู้บริจาคโลหิตต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ไปบริจาคโลหิตทราบทันที เพื่อจะได้ดำเนินการกักกันหรือเรียกคืนส่วนประกอบโลหิตกลับมาและไม่นำไปใช้รักษาผู้ป่วยรายอื่น

 

Facebook Comments

Related post