Digiqole ad

กองทัพอากาศร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพและกรมส่งเสริมการบริการสุขภาพประชุมหารือการเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศแห่งใหม่

 กองทัพอากาศร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพและกรมส่งเสริมการบริการสุขภาพประชุมหารือการเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศแห่งใหม่
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔) พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการพลเรือน – ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมประชุมหารือกับนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข และนาวาอากาศโท นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 รพ.กรุงเทพ ผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศแห่งใหม่ ณ สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยกองทัพอากาศให้การสนับสนุนอาคารสถานที่และโรงพยาบาลกรุงเทพสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ที่เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ อย่างพอเพียง ซึ่งภายหลังการประชุมหารือ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯ ได้สำรวจพื้นที่และยืนยันว่าตามแบบร่างโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศแห่งใหม่ที่ได้ประชุมหารือ มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลสนามตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ การปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศแห่งใหม่จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๑๐ – ๑๔ วัน ก็จะสามารถเปิดรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ได้จำนวน ๑๐๐ เตียง โดยโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศแห่งใหม่นี้ตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ระดับสีเหลือง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ระดับสีเหลือง และช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการเตียงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักได้ดีขึ้น

กองทัพอากาศพร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากร ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด – ๑๙ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

 

Facebook Comments

Related post