Digiqole ad

กองทัพอากาศจัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ

 กองทัพอากาศจัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ
Social sharing

Digiqole ad

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567  กองทัพอากาศจัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ วาระเมษายน 2567 โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งได้รับการโปรดฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ จำนวน 23 คน ดังนี้
– เป็นพลอากาศเอก จำนวน 4 คน
– เป็นพลอากาศโท จำนวน 7 คน
– เป็นพลอากาศตรี จำนวน 12 คน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 5 เมษายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post