Digiqole ad

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

 กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
Advertisement

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๖.๓๐ น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานประกอบพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และ “วันกองทัพอากาศ” ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น วันกองทัพอากาศ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ บุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนทหารผู้เสียสละ และวางรากฐานกองทัพอากาศ ให้มั่นคงเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพอากาศจึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก ดังนี้

 

– พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
– พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ
– พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ดวงวิญญาณบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดากองทัพอากาศ
– พิธีบรรจุอัฐิ และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ
– พิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
– พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” จึงได้ถือเอาวันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันกองทัพอากาศ” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและพัฒนาประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศชาติ และประชาชน

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/T0wko

Related post