Digiqole ad

กสอ. เดินหน้าปีที่ 4 ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

 กสอ. เดินหน้าปีที่ 4 ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566
Social sharing

Digiqole ad

กสอ. เดินหน้าปีที่ 4 ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy : ABA) ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งใน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมมากถึง 42 คน

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือ Agro Beyond Academy ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยใน 3 ปีแรกเราจัดทำขึ้นในรูปแบบการอบรมออนไลน์ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากถึงหลักหมื่นคน เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม หรือจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ ที่ต้องการเข้ามาอบรมกับเราในเรื่องของการบริหารจัดการ การสร้างแบรนด์ การตลาด และการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของตนเอง เป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ทรานฟอร์มธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัย

นางสาวอริยาภรณ์ ขุมทอง ผู้ประกอบการเจ้าของสวนทิวเขาหินอิงต้นไม้ จากจังหวัดนครนายก เล่าถึงสาเหตุที่เขาร่วมโครงการว่า ดิฉันเป็นอดีตพนักงานที่ลาออกมาเพื่อต้องทำความฝันในการทำธุรกิจเกษตรปลอดสารบนที่ดินของตนเองที่จังหวัดนครนายก โดยเราทำเป็น โคก หนอง นา แต่เป็นลักษณะของธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจของยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างที่เท่าควร จึงต้องการมาเพิ่มองค์ความรู้กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อยากจะรู้ว่าธุรกิจที่เราทำอยู่นั้นจะสามารถไปไกลได้แค่ไหน นำสิ่งที่ได้จากวิทยากรไปปฏิบัติใช้ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของเรา นำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อให้กับคนในชุมชนเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชุมชนด้วยเช่นกัน

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือ เฟสบุ๊ค : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post