Digiqole ad

กลุ่มเพื่อน “ปทุมคงคา” รุ่น ๘๓ (ชโลบล) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่คุณครูและเพื่อนร่วมรุ่นผู้ล่วงลับ ณ วัดธาตุทอง

 กลุ่มเพื่อน “ปทุมคงคา” รุ่น ๘๓ (ชโลบล) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่คุณครูและเพื่อนร่วมรุ่นผู้ล่วงลับ ณ วัดธาตุทอง
Social sharing

Digiqole ad
กลุ่มเพื่อน “ปทุมคงคา” รุ่น ๘๓ (ชโลบล) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่คุณครูและเพื่อนร่วมรุ่นผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดธาตุทอง วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ ๗ ติดต่อกัน ซึ่งในปีนี้ครบ รอบ ๓๖ ปี (๓ รอบ) ของรุ่นชโลบล ทั้งนี้ได้นำเงินส่วนหนึ่งไปจัดสรรซื้ออุปกรณ์หรือถาวรวัตถุ อาทิ โต๊ะในโรงอาหาร เครื่องดับเพลิง และ เครื่อง LED อื่น ๆ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนปทุมคงคา ในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบัน วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
Facebook Comments


Social sharing

Related post