Digiqole ad

“กลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน” ผนึกพลัง “กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่ม” ยื่นหนังสือเรียกร้อง ปตท. หยุดจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 “กลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน” ผนึกพลัง “กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่ม” ยื่นหนังสือเรียกร้อง ปตท. หยุดจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Advertisement
Advertisement

“กลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน” และ “กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน” ได้เดินทางไปที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ ปตท. หยุดจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากโรงงานหลายแห่งในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ใช้น้ำมันเตาในระบบการผลิต นำน้ำมันเตาที่หมดสภาพสลัดจ์ (sludge) ทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้น้ำมันเตาเป็นน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นจำนวน 7 โรงในประเทศ และ 3 แห่งเป็นของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งการเรียกร้องให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการใช้หลักธรรมาภิบาล กำหนดนโยบายทางธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการยุติปัญหาการลักลอบทิ้งน้ำมันเตาหมดสภาพลงแหล่งน้ำสาธารณะ ในการนี้กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบนได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อผู้แทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย โดยทางกลุ่มจะติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ผ่านทางสื่อสารมวลชน

เกี่ยวกับ “กลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน” เป็นกลุ่มนักธุรกิจและประชาชนที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการพัฒนาอำเภอกระทุ่มแบนในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน ส่วน “กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน” เป็นกลุ่มของเยาวชนที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโดยรวมของชุมชน โดยรวมตัวกันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/X1rU6

Related post