Digiqole ad

 กลุ่มมิตรผลจัดประกวด “YES” Hackathon ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ ต่อยอดธุรกิจ New S-Curve

  กลุ่มมิตรผลจัดประกวด “YES” Hackathon ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ ต่อยอดธุรกิจ New S-Curve
Social sharing
Digiqole ad

กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด YES Hackathon เวทีการแข่งขันสุดยอดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ภายใต้โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp หรือ YES Talent Camp 2022 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ New S-Curve ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจด้านธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กล่าวว่า กลุ่มมิตรผล เราเชื่อมั่นว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp  หรือ YES Talent Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังจัด “YES Hackathon เวทีการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียทางธุรกิจในรูปแบบที่ท้าทายอย่างแฮกกาธอน หรือการระดมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียในการขยายธุรกิจ New SCurve ได้แก่ Biobased, Agricultural Technology, Data Science, eCommerce ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของเราที่จะได้รับฟังไอเดียนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มากความสามารถ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดเพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตและก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

โดยรางวัลในการแข่งขัน “YES” Hackathon มีทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งทีมที่นำเสนอไอเดียนวัตกรรมอันโดดเด่นจนสามารถพิชิตรางวัลมาได้ ประกอบด้วย

  • รางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรม: ทีม PHOLA Consulting กับโครงการ “STENO นวัตกรรมการใช้แบคทีเรียเพื่อเปลี่ยนใบอ้อยให้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Jupythor กับโครงการ “AI for Precision Farming-Platform เพื่อการคาดการณ์ผลผลิตที่แม่นยำ”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมมิตรสหาย กับโครงการ “ขนมโปรตีน Dog Treat จากยีสต์ สำหรับสุนัข” และ ทีม MITR YOU กับโครงการ “นวัตกรรม Precision Injection ของ Vinasse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในดิน”

และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Hidden Dant  กับโครงการ “All in one supplement boost up your health VITPRESS วิตามิน anti-aging ที่สกัดจากกระบวนการผลิตของมิตรผล”  และทีมไร่อ้อยแห้งเฉา ถ้าเจ้าไม่อยู่ กับโครงการ “Service e-Commerce ที่ matching สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรในทุกขั้นตอน”

สำหรับทีมผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรม จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม CEO Shadow Week ที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงกับ CEO และทีมผู้บริหารของกลุ่มมิตรผลอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาทักษะความเป็นผู้นำของตนเอง

ทั้งนี้ โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp 2022 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ธุรกิจด้วยกระบวนการคิดแบบ Design Thinking การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ ตลอดจนสามารถทำความเข้าใจถึงความต้องการหรือโอกาส เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างตรงจุด ผ่านการดูแลและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มมิตรผล ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพื่อนวัตกรรมธุรกิจแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MITRPHOLYoungEntrepreneur
StrengthsfindingCamp/

#YESTalentCamp2022 #Hackathon #MITRPHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Tag สำหรับสื่อออนไลน์

หมายเหตุ : สำหรับสื่อออนไลน์ : แนะนำให้เพิ่ม Meta Tag คือ ข้อความโค้ด ทำหน้าที่อธิบายคอนเทนต์ในเว็บเพจ ให้ google เข้าใจและแสดงผลเมื่อมีคนค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาของข่าวและการเข้าชม Website ของท่านให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ

แนะนำให้ใส่ Meta Tag ในส่วนการเพิ่มข้อมูลที่ Backend ของ Website ของท่าน  หากระบบ CMS : Content Management System ของท่านรองรับการทำงาน หรือ ท่านสามารถนำ Meta Keywords ไปติด Tag หน้าเว็บได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

No Meta Tag Deta Count Remark
1 Title กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด “YES” Hackathon ปลุกพลังไอเดียสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ต่อยอด New S-Curve 97
2 Description YES Talent Camp 2022 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียคนรุ่นใหม่
สู่การพัฒนาต่อยอด New S-Curve ได้แก่ Bio-based, Agricultural Technology, Data Science, e-Commerce
147
3 H1 กลุ่มมิตรผลจัดประกวด “YES” Hackathon”
ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่

เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ New S-Curve

ขับเคลื่อนภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก

 

4 ALT Tag มิตรผล “YES” Hackathon  

 

 

Facebook Comments

Related post