Digiqole ad

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี  ลงนาม MOU ในโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี  ลงนาม MOU ในโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
Social sharing
Digiqole ad

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ตัวแทนโดย นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ ความยั่งยืน และความเสี่ยง และการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในโครงการ ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8 ”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กรดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทุกประเภทของการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาคบริการ ทั้งนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซีมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง  โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Related post