Digiqole ad

“กลุ่มบริษัท ETC” ปลูกต้นไม้ รำลึกถึงพ่อ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า”

 “กลุ่มบริษัท ETC” ปลูกต้นไม้ รำลึกถึงพ่อ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า”
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า” ณ โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า” กลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์), สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้, จึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนอันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ “ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดู่ป่า มะค่าโมง ขนุน ชิงชัน กระพี้เขาควาย รวงผึ้ง รวมจำนวน 100 ต้น ตลอดจนความร่วมือจากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เรียกได้ กิจกรรมครั้งนี้สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่น้องๆ เติมความชุ่มชื่นเพิ่มออกซิเจน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้แก่โรงเรียนโรงเรียน และชาวบ้านตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook Comments

Related post