Digiqole ad

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์รับรางวัลด้านส่งเสริมอารยสถาปัตย์ดีเด่น ในงาน“Thailand Friendly Design Expo 2022 ครั้งที่ 6”   

 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์รับรางวัลด้านส่งเสริมอารยสถาปัตย์ดีเด่น ในงาน“Thailand Friendly Design Expo 2022 ครั้งที่ 6”   
Social sharing

กว่า 64 ปีที่บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นในการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งสยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างด้วยการยึดหลักอารยสถาปัตย์เป็นแนวคิดสำคัญ เพื่อให้กลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงบริการและสัมผัสประสบการณ์ภายในศูนย์การค้าได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และเท่าเทียม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล

จากความมุ่นมั่นในการผลักดันและยกระดับเรื่องอารยสถาปัตย์มาโดยตลอด เมื่อไม่นานนี้ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อน อารยสถาปัตย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 ” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เชิดชูด้านอารยสถาปัตย์ที่สยามพิวรรธน์ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกทั้งบริษัทในเครือ  ไอคอนสยาม ได้รับรางวัล “แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ  ได้รับรางวัล Friendly Design”  ภายในงานเดียวกันนี้  ตอกย้ำจุดยืนของศูนย์การค้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านโครงสร้างอาคารด้วยมาตรฐานการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ ส่งเสริมทุกการเข้าถึง ให้ทุกคนสามารถใช้บริการต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย

สำหรับแนวคิดเรื่อง “อารยสถาปัตย์” หรือ “Universal Design” คือการออกแบบเพื่อให้ทุกคนได้มีได้มีสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้โดยไม่เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเพศหรือวัยใด รวมถึงผู้ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในมิติผู้คนอันเป็น 1 ใน 3 มิติหนึ่งสิ่งที่สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญ การออกแบบในทุกโครงการแนวคิดในเรื่องของอารยสถาปัตย์จึงมีบทบาทเป็นอย่างมาก ทั้งการดีไซน์ทุกอาคารและพื้นที่โดยรอบที่เน้นรายละเอียด เพื่อขับเคลื่อนและรองรับคนทุกกลุ่มให้สามารถมาใช้บริการ และเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย เท่าเทียม เพื่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งมวล

การพัฒนาแนวคิดอารยสถาปัตถ์ที่โดดเด่นของสยามพิวรรธน์ อาทิ ONESIAM ลานทางเชื่อมสี่แยกปทุมวัน ซึ่งปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอกย้ำสัญลักษณ์ “เมืองอารยสถาปัตย์” ซึ่งเกิดขึ้นจากสมาคมการค้าพลังสยาม หรือที่รู้จักกันในนามพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) นำโดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พร้อมด้วยผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนย่านสยาม ร่วมกันสนับสนุนปรับปรุงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงสถานที่สำคัญโดยรอบ อำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางที่สามารถสัญจรข้ามแยกได้อย่างปลอดภัย และเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยาม สนามกีฬาแห่งชาติ ได้อย่างง่ายดายโดยการออกแบบได้แรงบันดาลใจการสร้างมาจาก High Line ในนิวยอร์ค สู่การรังสรรค์ลานเชื่อมแยกปทุมวัน ซึ่งมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปใบบัวลอยอยู่บนผิวน้ำ อันสื่อถึงที่มาของพื้นที่ดั้งเดิมบริเวณย่านสยามที่เคยเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร

ในส่วนพื้นที่ของไอคอนสยาม ได้ยึดหลักการออกแบบที่เป็นอารยสถาปัตย์สากล ครอบคลุมตั้งแต่การเชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบที่มีความสะดวกปลอดภัย โครงสร้างอาคาร การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารคำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนทุกรูปแบบด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ไอคอนสยามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทุกพื้นที่ไว้ด้วยกันผ่านการสัญจรที่ตอบโจทย์ทั้งทางรถยนต์ ระบบรถไฟฟ้า หรือทางเรือ ด้วยพื้นที่รองรับที่กว้างขวาง ท่าเรือออกแบบให้มีทางลาดขึ้นลงที่สะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น ส่งเสริมผู้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขณะที่ภายในอาคารออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามหลักมาตรฐานอารยสถาปัตย์สากล เช่น บริเวณทางเข้าออก และทางเชื่อมระหว่างภายในและนอกอาคาร รวมถึงอาคารจอดรถ มีทางลาดที่กว้างขวางเพียงพอเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถเข็นทุกประเภท ทั้งยังมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานให้บริการทุกชั้น พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ราวจับ อุปกรณ์ฉุกเฉินฯ โดยมีลิฟต์ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรถเข็นทุกประเภท ภายในลิฟท์มีปุ่มกดระดับพิเศษที่สามารถกดเรียกและเลือกชั้นได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้รถเข็น ทั้งหมดนี้มีสัญลักษณ์บ่งบอกสิ่งอำนวยความสะดวกที่มองเห็นได้ชัดเจน เข้าใจง่าย

 

นอกจากการมอบประสบการณ์และการเข้าถึงบริการภายในศูนย์การค้าอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และเท่าเทียม กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ยังเห็นความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของผู้ทุพพลภาพในทุกพื้นที่ ด้วยการร่วมบริจาครถเข็นให้แก่มูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์   ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย

ทั้งการให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์ รวมถึงการมอบโอกาส สนับสนุนให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถดำเนินชีวิต และประสบความสำเร็จได้อย่างเท่าเทียมนับเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon ที่มุ่งสร้างประสบการณ์อันเป็นเลิศครอบคลุมการใช้งานของคนได้ทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และเท่าเทียม จนทำให้วันสยาม (สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน) ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นแลนด์มาร์คอันเป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงทุกวันนี้

Facebook Comments

Related post