Digiqole ad

กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด” ย้ำการสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางอย่างยั่งยืน

 กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด” ย้ำการสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางอย่างยั่งยืน
Social sharing

กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด” ย้ำการสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางอย่างยั่งยืน

หาดใหญ่ 19 พฤษภาคม 2566 – สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด” แก่ กลุ่มทรู โดย นางสาวอรดา วงศ์อําไพวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้พิการทางสายตาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ ให้สามารถสร้างอาชีพ นำไปสู่การมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า ซึ่งโอกาสนี้ ผู้บริหารกลุ่มทรูได้ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ “การส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายให้กับคนตาบอดเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ” โดยกล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้เปราะบางรวมทั้งผู้พิการทางสายตาว่า ปัจจุบัน กลุ่มคนเปราะบาง หรือคนพิการอาจยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งถ่ายทอดจากผู้บริหารไปยังพนักงาน และผู้สนับสนุนที่เป็นพันธมิตร จึงร่วมสร้างองค์ความรู้และทักษะต่างๆให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างรายได้ และต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอีกด้วย
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ม าสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสินค้า บริการ และโครงการต่างๆ ดังนี้
– แพ็กเกจพิเศษจากกลุ่มทรู สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น Ability 1 เพียงเดือนละ 100 บาท ใช้อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด พร้อมโทรได้ทุกเครือข่าย
– กลุ่มทรูจ้างงานพนักงานตาบอดทำหน้าที่ Call Center ให้บริการลูกค้าทรูแบล็ค ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของพนักงานตาบอดที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
– กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการใน “งานปั่นไปไม่ทิ้งกัน” เพื่อร่วมรณรงค์สิทธิ์ของผู้พิการ และหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเชียงดาว” ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรระดับภูมิภาค
– กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ จ้างคนสายตาเลือนลางมาร่วมทำงาน และทำธุรกิจเกษตร เพื่อจัดส่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงในการทำข้าวกล่อง 7-Eleven สร้างรายได้ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งชาติ

 

Facebook Comments

Related post