Digiqole ad

“กลุ่มทรู” คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก “Top Employers Thailand 2022” เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

 “กลุ่มทรู” คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก “Top Employers Thailand 2022” เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน
Social sharing
Digiqole ad

ปีที่ 4 แห่งความภาคภูมิใจ กลุ่มทรู ประเดิมต้นปี องค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล Top Employers Thailand นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย สะท้อนชัดความสำเร็จการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ ที่ตั้งใจพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความแข็งแกร่ง และดูแลบุคลากรทุกคนให้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตเชิงธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลและสร้างโอกาสที่ดีแก่พนักงาน ให้พร้อมปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยความสำเร็จนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ทุกคนมีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เน้นการเป็น “People Organization” ที่คำนึงถึงพนักงานเป็นอันดับแรก

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เพราะเชื่อว่า “คน” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกลุ่มทรูมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มกำลัง จึงนำมาซึ่งความสำเร็จที่สามารถคว้ารางวัล นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ต่อเนื่องปีที่ 4 และนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ปีนี้ Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศให้กลุ่มทรู ติดอันดับท็อป 3 องค์กรไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว อันตอกย้ำการเป็น People Organization ที่นึกถึงพนักงานเป็นอันดับแรก มุ่งเน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคล เพิ่มทักษะที่หลากหลายให้พนักงานทรู ในการทรานส์ฟอร์มสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลแห่งอนาคตไปด้วยกัน ควบคู่กับการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือยามวิกฤตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทำงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้เข้าถึงบริการ HR ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย”

“นอกจากนี้ ยังปรับปรุงออฟฟิศให้เป็น Createch Living Space ที่ล้ำสมัย จัดสรรพื้นที่ ให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างสนุก โดยแต่ละชั้น มีรูปแบบและบรรยากาศที่แตกต่างกัน มีความเป็นอิสระผ่อนคลายมากขึ้น พรั่งพร้อมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เอื้อให้พนักงานมีความสุขกับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ทุกคนมีประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรู ยังจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคต Upskill และ Reskill ให้พนักงานมี Power Skill และ Digital Skill อย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด ซึ่งกลุ่มทรู ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวศรินทร์รา กล่าวสรุป

ทั้งนี้ รางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย Top Employers Thailand 2022 เป็นผลจากการพิจารณาคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส โดย Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เข้ามาตรวจสอบ พิสูจน์ และประเมินอย่างละเอียด ทั้งเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและดูแลบุคลากร กระบวนทัศน์และระเบียบปฏิบัติที่ใช้ การประเมินผลและการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
มาใช้ดูแลพนักงาน อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ที่มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินงานและการบริหารดูแลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่นเทียบเคียงกับองค์กรชั้นนำระดับโลก

#TrueTopEmployers2022
#ทรูนายจ้างในดวงใจ

Facebook Comments

Related post