Digiqole ad

“กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเดี่ยว” ยื่นเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬา “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

 “กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเดี่ยว” ยื่นเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬา “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
Social sharing
Digiqole ad

กลุ่มจังหวัด และจังหวัดเดี่ยวที่มั่นใจในศักยภาพของจังหวัดต่อความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี 2568 ต่างนำแผนงานและงบประมาณเข้าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพ

ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานซีเกมส์

ร่วมด้วยผู้แทนจากพาราลิมปิคไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 และเจ้าภาพการแข่งขันอาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทย ต้องรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี 2568 โดยมีทั้งกลุ่มจังหวัด 3 กลุ่ม และจังหวัดเดียวอีก 3 จังหวัด เข้าเสนอแผนงานและงบประมาณจัดการแข่งขัน ต่อคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย
– กรุงเทพมหานคร , ชลบุรี และสงขลา
– กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 4 จังหวัด ภูเก็ต , ตรัง , กระบี่ และพังงา
– กลุ่มอีสานใต้ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ และยโสธร
– เชียงใหม่
– นครราชสีมา
– กาญจนบุรี

โดยแต่ละกลุ่มหรือจังหวัดมีเวลาชี้แจงแผนงานและงบประมาณ 40 นาที ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ 20 นาที ซึ่งในการชี้แจงและตอบข้อซักถามทั้งหกคณะต่างก็เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการมีจุดเด่น และข้อบกพร่องแตกต่างกันไป และขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการจะเดินทางเยี่ยมชมสนามแข่งขัน ระบบสาธารณูปโภค ที่พัก โรงแรม ที่เหมาะสมกับนักกีฬาปกติทั่วไปและนักกีฬาคนพิการ ในทุกจังหวัดที่เสนอตัว ตลอดเดือนธันวาคมก่อนนำมาสรุปและตัดสินหาจังหวัดเจ้าภาพ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีลงมติในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566

Facebook Comments

Related post