Digiqole ad

“กฤษณะ ทิพยจันทร์” ผบ.เรือนจำจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทน ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช รับมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 49

 “กฤษณะ ทิพยจันทร์” ผบ.เรือนจำจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทน ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช รับมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 49
Social sharing
Digiqole ad

กองทัพภาคที่ 4 โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการ พิจารณา มอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดสร้าง เพื่อมอบให้กับนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพภาคที่ 4 ที่เหมาะสมและให้กับบุคคลที่กระทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 ดังนั้นเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุด ของกองทัพภาคที่ 4 และผู้ที่ได้รับการประดับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ ในปีนี้

 

กองทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาฯ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์2567 และพิจารณา มอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ ให้ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พร้อมทั้ง นายทหาร นายตำรวจ สัญญาบัตร ชั้นนายพล ข้าราชการพลเรือน ชั้นผู้ใหญ่และบุคคลที่กระทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 35 ราย โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประวัติศาสตร์และหอเกียรติยศ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Facebook Comments

Related post