Digiqole ad

“กรุงไทย” เชิญร่วมบุญมหากุศล “กฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย” ร่วมสร้าง รพ.แพทย์แผนไทย และพระอุโบสถ วัดตรีวิสุทธิธรรม

 “กรุงไทย” เชิญร่วมบุญมหากุศล “กฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย” ร่วมสร้าง รพ.แพทย์แผนไทย และพระอุโบสถ วัดตรีวิสุทธิธรรม
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญมหากุศล กฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย ปี 2566 วัดตรีวิสุทธิธรรม ร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา เพื่อรักษาพระอาพาธ และผู้ป่วยผู้ยากไร้ฟรี พร้อมสบทบทุนสร้างพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ เพื่อเป็นสาธารณกุศล โดยจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรกของไทย และรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากคลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ จากดำริของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ หรือ “หลวงพ่อไก่” เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม เพื่อช่วยบำบัด รักษาผู้ป่วย โดยใช้หลักธรรมะบำบัดแบบองค์รวม ประกอบด้วย การรักษาร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรักษาจิตใจด้วยธรรมโอสถ รักษาคน เพื่อรักษาธรรม ทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถกลับไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวและสังคมไทย

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ที่คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท เป็นอาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น จำนวนเตียงประมาณ 60 เตียง มีระบบการรักษาที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ รองรับการรักษา การพักค้างคืนของผู้ป่วย และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์แผนไทยในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ กรุงไทยเติมบุญ QR e-Donation โดยข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติหรือบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาดอนเจดีย์ เลขที่บัญชี 739-0-20092-8 ชื่อบัญชี วัดตรีวิสุทธิธรรม โดยแจ้งความประสงค์ขอยืนยันสิทธิการลดหย่อนภาษีได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Facebook Comments


Social sharing

Related post