Digiqole ad

“กรุงไทย-อบก.” หนุน SME เปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

 “กรุงไทย-อบก.” หนุน SME เปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
Social sharing
Digiqole ad

“ธนาคารกรุงไทย” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จับมือ“อบก.” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.) เปิดเผยว่า อบก.และธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน(Financial Support) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย อบก. มีความพร้อมด้านเทคนิควิชาการในการวัดหรือประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการให้การรับรองคาร์บอนเครดิต รวมทั้งการให้ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการร่วมมือกันครั้งนี้ ธนาคารพร้อมที่จะเป็นแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการลงทุนติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ปรับปรุง หรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อ Robotics & Automation เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ และดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ย เงินกู้ 3 ปีแรก สินเชื่อรักกันยาวๆ ดอกเบี้ย เริ่มต้น 4 % ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เป็นต้น สำหรับผู้สนใจติดต่อสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร 02-111-1111

Facebook Comments

Related post