Digiqole ad

กรุงไทย สนับสนุน “งาน SIRA RUN วิ่งกับหมอ ศิริราช – รามาธิบดี” ผสานกำลังส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี

 กรุงไทย สนับสนุน “งาน SIRA RUN วิ่งกับหมอ ศิริราช – รามาธิบดี” ผสานกำลังส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุน “งาน SIRA RUN วิ่งกับหมอ ศิริราช – รามาธิบดี” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในงานจัดงาน

ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีความร่วมมือที่ดีกับโรงพยาบาลทั้งสองมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการกิจกรรมสุขภาพดีป้องกันโรค แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารและพนักงานกรุงไทยร่วมวิ่งกว่า 100 คน

ภายในงาน ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมออกบูธแนะนำ “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปฯ “เป๋าตัง” ช่องทางสะดวกสำหรับคนไทยเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจสุขภาพและสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่สามารถเข้ารับบริการได้ฟรีที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตรวจมะเร็งปากมดลูก (HPV) บริการคุมกำเนิด ตรวจการได้ยิน และ อื่น ๆ อีกมากมาย โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพื่อรับการตรวจสุขภาพฟรี ผ่านบริการ “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
นอกจากนี้ ธนาคารยังสร้างสีสันในงานด้วยน้องวายุและทีมวิ่งแฟนซี ภายใต้แนวคิด สิทธิสุขภาพดี เข้าถึงได้ฟรี ผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปฯ “เป๋าตัง” ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย และ สปสช. ที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงสิทธิได้ง่าย ผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ”
บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้กับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมายกระดับการให้บริการ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ที่ https://krungthai.com/link/healthwallet-pr หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

Facebook Comments


Social sharing

Related post