Digiqole ad

กรุงไทย สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนจัดหาผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว

 กรุงไทย สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนจัดหาผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว
Social sharing
Digiqole ad

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับกองทัพบก

โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก สำหรับจัดหาผ้าห่มเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

Facebook Comments

Related post