Digiqole ad

“กรุงไทย” ร่วมอนุรักษ์ผืนป่า สนับสนุนการจัดงาน “เขาใหญ่มาราธอน 2565”

 “กรุงไทย” ร่วมอนุรักษ์ผืนป่า สนับสนุนการจัดงาน “เขาใหญ่มาราธอน 2565”
Social sharing
Digiqole ad

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน

พร้อมเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2565” จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก

โดย นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ธนาคารสนับสนุนการจัดงานเขาใหญ่มาราธอน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ผืนป่า รักษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Facebook Comments

Related post