Digiqole ad

กรุงไทย รวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 กรุงไทย รวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมการกุศล รวมพลังจิตอาสา VVE Vayu Volunteer บริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 และในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีผู้บริหารและพนักงานเป็นจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน บริจาคโลหิตรวมกว่า 75,300 ซีซี ร่วมบริจาคอวัยวะจำนวน 24 คน บริจาคดวงตาจำนวน 26 คน และบริจาคร่างกาย จำนวน 25 คน

โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยให้บริการ เพื่อสำรองไว้ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและผู้ป่วยยามฉุกเฉิน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรมจิตอาสาธนาคารกรุงไทย หรือ VVE Vayu Volunteer สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร โดยเปิดให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ทางการเงิน รวมถึงการบริจาคโลหิต เพื่อการเป็นผู้ให้ ผ่านการบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพกายแข็งแรง และมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

Facebook Comments


Social sharing

Related post