Digiqole ad

“กรุงไทย” ยกระดับป้องกันโควิด-19 “ขั้นสูงสุด” ปิดตึกพ่นฆ่าเชื้อทุกชั้น

 “กรุงไทย” ยกระดับป้องกันโควิด-19 “ขั้นสูงสุด” ปิดตึกพ่นฆ่าเชื้อทุกชั้น

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ธนาคารได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด “ขั้นสูงสุด” ตามแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน (

Advertisement
BCP) ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการด้านพนักงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นสำคัญ

มาตรการด้านสาธารณสุข ธนาคารได้ปิดอาคารสำนักงานใหญ่นานาเหนือ อาคารสุขุมวิท เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดทุกชั้น  ตั้งแต่วันที่ 1011 เมษายน 2564 และเพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสาขาทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ เมษายนที่ผ่านมา อาทิ อาคารไสวบราวน์ 1อาคารสาขาสวนมะลิ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ โดยเพิ่มรอบทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง  เพิ่มจุดเจลล้างมือเพิ่มพนักงานประจำจุดคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา

มาตรการด้านพนักงาน ธนาคารให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  หรือ Work From Home (WFH) โดยให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยควบคุมสัดส่วนการเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่ ไม่เกิน 2025% งดหรือเลื่อนการพบปะลูกค้าและบุคคลภายนอก รวมทั้งการประชุม สัมมนา ให้ดำเนินการผ่านระบบ Video Conference หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด งดการเดินทางข้ามจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง และขอให้พนักงานยกระดับการป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างและสแกนไทยชนะ เมื่อเข้าปฏิบัติงานและเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ พร้อมรักษาวินัยการรายงานสถานะสุขภาพประจำวันอย่างเคร่งครัด

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/hoghF

Related post