Digiqole ad

กรุงไทย ปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว พบผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้บริการ ยัน“ไม่พบ”พนักงานติดเชื้อ

 กรุงไทย ปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว พบผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้บริการ ยัน“ไม่พบ”พนักงานติดเชื้อ
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24  -28 กุมภาพันธ์ หลังได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19  มาใช้บริการลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่จุดบริการบริเวณโรงจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการสาขาอ่างทอง  ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในการเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ ธนาคารจัดให้มีจุดคัดกรองโควิด-19  ในทุกจุดบริการ ให้พนักงานและลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมจัดเว้นระยะห่างในระหว่างการรอรับบริการ โดยพบว่า ณ จุดคัดกรอง ของจุดบริการสาขาอ่างทอง ซึ่งดำเนินการคัดกรองโดยอสม. และเจ้าหน้าที่อำเภอ โดยลูกค้าคนดังกล่าว ไม่มีไข้ และไม่มีอาการใดๆ

หลังได้รับแจ้งธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทันที  ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ  จึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที ผลการตรวจ ไม่พบพนักงานติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารให้พนักงาน Quarantine เพื่อสังเกตดูอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ให้บริการแทน  พร้อมให้พนักงานรายงานสุขภาพทุกวัน เพื่อจะได้เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยพนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากธนาคารได้ทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโครงการเราชนะ  เพิ่มเติมจากสวัสดิการรักษาพยาบาลของธนาคาร

ทั้งนี้ ในระหว่างปิดทำการสาขาอ่างทอง  ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียงได้แก่ สาขาป่าโมก สาขาโพธิ์ทอง และสาขาวิเศษชัยชาญ นอกจากนี้ธนาคารได้กำชับพนักงานทุกคน ทุกสาขา ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  ตามคำสั่งของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

Facebook Comments


Social sharing

Related post