Digiqole ad

“กรุงไทย” ครบรอบ 57 ปี “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”

 “กรุงไทย” ครบรอบ 57 ปี “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”
Social sharing

Digiqole ad

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานครบรอบ 57 ปี ธนาคารกรุงไทย และ เจิมนกวายุภักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post