Digiqole ad

กรุงไทยอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ร่วมวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เกาะแสมสาร

 กรุงไทยอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ร่วมวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เกาะแสมสาร
Social sharing
Digiqole ad

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ในฐานะประธานในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

มอบโล่เกียรติคุณแก่ นางสาวชัญญา แสงไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมวางปะการังเทียม ปล่อยเต่าทะเล และปลูกต้นไม้บนเกาะแสมสารกับพนักงานธนาคารและจิตอาสาจากภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าชายหาด และแนวปะการัง ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Facebook Comments

Related post