Digiqole ad

กรุงเทพมหานคร ปรับพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่แสดงอาการ (สีเหลือง และสีแดง) เพิ่มเติม

 กรุงเทพมหานคร ปรับพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่แสดงอาการ (สีเหลือง และสีแดง) เพิ่มเติม
Social sharing
Digiqole ad
กรุงเทพมหานคร ปรับพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่แสดงอาการ (สีเหลือง และสีแดง) เพิ่มเติม โดยปรับพื้นที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลือง จำนวน 100 เตียง แบ่งเป็น ชั้น 5 จำนวน 56 เตียง และชั้น 6 จำนวน 44 เตียง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 12 ก.ค. 64 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในการร่วมบริหารจัดการผู้ป่วย นอกจากนี้จะปรับพื้นที่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อรองรับผู้ป่วยสีแดงอีกจำนวน 17 เตียง
Facebook Comments

Related post