Digiqole ad

กรุงเทพมหานคร จับมือมูลนิธิมวยไทย เพิ่มความรู้ “คีตะมวยไทย”ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

 กรุงเทพมหานคร จับมือมูลนิธิมวยไทย เพิ่มความรู้ “คีตะมวยไทย”ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน
Social sharing

Digiqole ad

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผอ.สำนักนันทนาการและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยนายส่องแสง ปทะวานิช ประธานมูลนิธิมวยไทย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) ในระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค.66 ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน 

ในสังกัดศูนย์กีฬาในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร โดยตลอด 5 วันในกิจกรรมดังกล่าว วิทยากรจากมูลนิธิมวยไทย และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะต่อยอดส่งมอบองค์ความรู้ให้ผู้อบรมทั้ง 50 คน ตั้งแต่ความเป็นมาของคีตะมวยไทย , การให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา , หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับเพศและวัยต่างๆ , ทักษะแม่ไม้มวยไทย เพื่อนำมาใช้ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และการทดสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน


สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) เกิดจากแนวความคิดของ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการต่อยอดในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสร้างบุคคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความชำนาญในการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) เพราะกรุงเทพมหานครกำลังผุดโปรเจ๊คส์ใหญ่ การออกกำลังกายด้วย “คีตะมวยไทย” ด้วยจำนวนบุคคลากรมากที่สุด เพื่อยันทุกเป็นสถิติโลกลงกินเนสส์บุ๊คต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post