Digiqole ad

กรุงเทพมหานครมีประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-27 ก.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 กรุงเทพมหานครมีประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-27 ก.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานครมีประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/4FZJK

Related post