Digiqole ad

กรุงศรี ร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในโลกธุรกิจ

 กรุงศรี ร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในโลกธุรกิจ
Social sharing

Digiqole ad

กรุงศรี และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ ความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคล และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และมองหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสององค์กรในครั้งนี้จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของทั้งกรุงศรีและมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงในโลกธุรกิจ เราทั้งสองจะร่วมกันพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทั้งในเรื่องของนวัตกรรม การเติบโต และการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำธุรกิจรุ่นต่อไป

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงศรี ธนาคารที่มีความสำเร็จมายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมามอบให้กับนักศึกษาเพื่อให้ได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ไม่สามารถหาได้จากบทเรียน 

นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังเสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษาของเรา ให้พร้อมตอบรับกับโลกธุรกิจจริงอีกด้วยผศ.สรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติม

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวนี้ กรุงศรีและมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และการอบรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันในอนาคต ที่สำคัญยังส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การทำงานจริงในอนาคต ขณะที่นักศึกษาที่มีศักยภาพและความสนใจสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นพนักงานของกรุงศรีได้

ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กว่าวว่าการผสานความเชี่ยวชาญของเราในครั้งนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และยังเป็นการช่วยยกระดับทักษะในโลกธุรกิจสมัยใหม่ นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีทางเลือกในการก้าวสู่โลกการทำงานจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับการ ขยายธุรกิจของกรุงศรีในภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร. ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่าความร่วมมือนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างวงการวิชาการและธุรกิจ เราตั้งตารอที่จะร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับกรุงศรีในการสร้างทางใหม่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมและการเติบโต

Facebook Comments


Social sharing

Related post