Digiqole ad

กรุงศรี คว้ารางวัล “Best Bank for Sustainable Finance”

 กรุงศรี คว้ารางวัล “Best Bank for Sustainable Finance”
Social sharing

Digiqole ad

ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   และนายประกอบ เพียรเจริญ   ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัลใหญ่ด้านความยั่งยืน “Best Bank for Sustainable Finance” จาก The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังคว้ารางวัล “Best Sustainable Bank” จาก FinanceAsia Awards 2024 ในฐานะที่กรุงศรีเป็นธนาคารที่ให้ความสำคัญและมีบทบาทในการสนับสนุนภาคธุรกิจในเรื่องของการเงินเพื่อความยั่งยืน และมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม พร้อม รางวัลด้านความยั่งยืนจากเวทีระดับประเทศและระดับสากล ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้ให้คำปรึกษา ผู้สนับสนุนทางการเงิน และผู้จัดการเงินกู้ร่วมให้กับลูกค้าธุรกิจต่างๆ ประกอบไปด้วย

รางวัลจากเวที The Asset Triple A Awards 2024 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย The Asset ได้แก่

  • รางวัล Best Green and Blue Bond จากการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล (Blue Bond) เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ 
  • รางวัล Best Green Bond สำหรับความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวน 3,500 ล้านบาท 
  • รางวัล Best Sustainability-Linked Loan จากการเป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมและผู้ประสานงานด้านดัชนีความยั่งยืน สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,500 ล้านบาท
  • รางวัล Best Green Loan จากการเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านสินเชื่อสีเขียว และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว ให้กับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินเชื่อสีเขียวระยะยาวเป็นครั้งแรกของ SCGP

รางวัลจากเวที ThaiBMA Best Bond Awards 2023 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่

  • รางวัล Leading Underwriter for Corporate ESG Bond ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ที่เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวที่ออกภายใต้มาตรฐาน และกรอบหลักเกณฑ์ในการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม/สังคม/ความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) 
  • รางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year สำหรับการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวน 3,500 ล้านบาท

นอกจากความเชี่ยวชาญและความสำเร็จทางธุรกิจในด้าน ESG จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน กรุงศรียังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงิน รวมถึงบริการด้านวาณิชธนกิจในดีลสำคัญอีกมากมาย จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แก่ รางวัล Best Bond Adviser – Domestic และรางวัล Best New Bond จากเวที The Asset Triple A Awards 2024

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในฐานะพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ เพื่อมอบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมลูกค้าในการเปลี่ยนผ่าน ให้พร้อมก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

Facebook Comments


Social sharing

Related post