Digiqole ad

กรุงศรีหนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเสริมศักยภาพสู่เทรนด์อนาคต

 กรุงศรีหนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเสริมศักยภาพสู่เทรนด์อนาคต
Social sharing

Digiqole ad

กรุงเทพฯ (24 พฤษภาคม 2564) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ขับเคลื่อนกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk ในหัวข้อ “What’s Next for Food Industry” ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ได้แก่ ลูกค้า SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปที่สนใจ ด้วยความร่วมมือจากนักวิชาการ นักธุรกิจระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองเพื่อให้ธุรกิจสามารถเตรียมตัวและปรับแผนให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลกและวิวัฒนาการห่วงโซ่อุปทานต่อความต้องการและรูปแบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มุมมองเกี่ยวกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และนโยบายภาครัฐและการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ชินะโชติ ประธานโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจอาหาร รวมทั้งการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นให้สอดคล้องแนวทางเพื่อสุขภาพ ส่วนคุณไชยพัฒน์ อ่องศรี กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปรับโมเดลธุรกิจรับกระแสสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ นอกจากนี้ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมชี้ทิศทางอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

 

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมจาก Krungsri Business เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจของลูกค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรชั้นแนวหน้า มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง Krungsri Business Empowerment Facebook และ www.krungsri.com

Facebook Comments


Social sharing

Related post