Digiqole ad

กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใย พี่น้องชาวใต้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม เยียวยาเกษตรกร

 กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใย พี่น้องชาวใต้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม เยียวยาเกษตรกร
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใย พี่น้องชาวใต้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม เยียวยาเกษตรกร

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชายแดนใต้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยทั้งสอง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้เกษตรกรกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมใต้ในครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมาย ในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างวงกว้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด เบื้องต้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้บินด่วนไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจราษฎรผู้เดือดร้อน พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยรวมทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 จำนวน 27,560 ชุด ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรทุกด้าน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และหามาตรการในการเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 67) ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา 22,766 ราย พื้นที่ 39,673 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,914 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,414 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 25,345 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
• ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 1,548 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 634 ไร่ กระชัง 6,262 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
• ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว, กระบือ 2,217 ตัว, สุกร 5,574 ตัว,แพะ/แกะ 30,331 ตัว,สัตว์ปีก 481,912 ตัว, แปลงหญ้า 1,183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

 

Facebook Comments

Related post