Digiqole ad

กระทรวงสาธารณสุข-สปสช.ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 กระทรวงสาธารณสุข-สปสช.ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Social sharing

Digiqole ad
กระทรวงสาธารณสุข-สปสช.ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ มาก่อนมีสิทธิรับบริการก่อน ระบุเฉพาะพื้นที่ กทม. เปิดจองฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่าน “แอปฯ เป๋าตัง” หรือ โทร.จองคิวผ่านสายด่วน สปสช. 1330 กด 8 ได้
.
นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4.51 ล้านโดส ให้กับประชาชนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษาที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 ได้แก่
.
1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการฉีดตลอดทั้งปี)
.
2.เด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
.
3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
.
4.บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป
.
5.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
.
6.โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
.
7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
.
ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ สามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ โดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง (แอปเป๋าตัง) เมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อความสะดวก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถ โทร.นัดหมายกับหน่วยบริการล่วงหน้า เพื่อทราบวันเวลาเข้ารับบริการที่แน่นอน
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
1.สายด่วน สปสช. 1330
.
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
.
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post