Digiqole ad

“กระทรวงวัฒนธรรม” เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 “กระทรวงวัฒนธรรม” เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“กระทรวงวัฒนธรรม” เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ประชุมเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  ทั่วประเทศ  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยส่วนกลางมีกิจกรรม ดังนี้  1.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  2.จัดโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3.ประดับผ้ารอบอาคารสถานที่ของ วธ. 4.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ วธ. 5. ลงนามถวายพระพรออนไลน์  www.m-culture.go.th

Advertisement

“ขณะที่ ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2. จัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธง อักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 3. การลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งตกแต่งสถานที่ และประดับผ้าตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 4. การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  นอกจากนี้ยังเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2564  โดยในส่วนกลาง จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ที่ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ วธ. 2.การลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งตกแต่งสถานที่ และประดับผ้ารอบอาคาร สถานที่ของวธ. 3. จัดนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณทั่วหล้า ระหว่างวันที่ 11-22 ส.ค. ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีการจัดแสดงส่วนต่างๆ ได้แก่ 3.1 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ที่ทรงพระราชทานพระเมตตาแก่ปวงประชาชาวไทยทั่งทั้งแผ่นดิน ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แสดงภาพพระราชกรณียกิจทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3.2 นิทรรศการงามวิจิตรภูษาไทย จัดแสดงความวิจิตรของผ้าไทยที่ได้รับการรังสรรค์ จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแนวคิดต้นแบบในการสร้างสรรค์ 3.3 นิทรรศการภูมิปัญญายิ่งใหญ่ปราชญ์แผ่นดิน ผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ใน 4 ภูมิภาค และจัดแสดงสาธิตการทอผ้าและวิถีการรังสรรค์ผ้าจากชุมชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทานแนวคิดในการสร้างสรรค์ผ้าจากรุ่นสู่รุ่น

ขณะเดียวกัน มีการออกร้านจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 4 ภูมิภาค  มีจุดถ่ายภาพ นุ่งผ้าไทยพาแม่เที่ยว เหมือนพาแม่ไปท่องเที่ยวใน 4 ภูมิภาค ตลอดจน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นอกจากนี้ มีการจัดทำบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-CARD) การ์ดวันแม่ออนไลน์ “ฝากรักจากใจผ่านไซเบอร์”  จัดทำวีดิทัศน์ บทอาเศียรวาท ถวายพระพร ขับเสภา โดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินพื้นบ้าน

“ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2.จัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. 3.การลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งตกแต่งสถานที่ และประดับผ้าตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 4. การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นสำคัญ”

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/074m4

Related post