Digiqole ad

กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนรับชม “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” ชมฟรี รอบฉายพิเศษ จองด่วน จำนวนจำกัด

 กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนรับชม “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” ชมฟรี รอบฉายพิเศษ จองด่วน จำนวนจำกัด
Social sharing
Digiqole ad

ชมฟรี รอบฉายพิเศษ จองด่วน จำนวนจำกัด
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนรับชม “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบภาพยนตร์ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และนำเสนอเทคนิคพิเศษที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า (โรงภาพยนตร์ที่ 9) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองบัตรได้ที่ https://forms.gle/RAyFJywyQC4ZvKY76
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เบอร์ 02-209-3654 และ 02-209-3656 หรือ โทรศัพท์มือถือ 092-248-2429

Facebook Comments

Related post