Digiqole ad

กระทรวงพาณิชย์ จัดเต็มสิทธิประโยชน์เพื่อ Gen Z พร้อมปั้นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

 กระทรวงพาณิชย์ จัดเต็มสิทธิประโยชน์เพื่อ Gen Z พร้อมปั้นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566
Social sharing

Digiqole ad

กระทรวงพาณิชย์ จัดเต็มสิทธิประโยชน์เพื่อ Gen Z พร้อมปั้นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบัน NEA คิกออฟเปิดโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ปูเส้นทางปั้นแม่ทัพทางการค้าเพื่อบ่มเพาะความรู้และสร้าง Mindset ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากวิทยากรที่เป็น CEO และผู้เชี่ยวชาญซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต โดยจัดเตรียมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 500 และ 100 อันดับแรก และผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงที่สุดของประเทศ หรือ Gen Z Ambassadors

นางสาวเมธาวี บ้านกล้วย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2 คณะวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี เผยถึงการเข้าโครงการในครั้งนี้ว่า “ปีนี้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีที่ 2 เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ให้โอกาสนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าฝึกงานกับบริษัทใหญ่ระดับประเทศ ปีนี้จึงตั้งใจมาเข้าร่วมอีกครั้ง โดยตั้งใจจะเป็น 1 ใน Top 100 เพราะอยากเข้าไปฝึกงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเอง และจะได้ใช้เป็นโปรไฟล์ในการสมัครงานในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าทำงานจริงกับบริษัทใหญ่ๆ ได้ค่ะ ซึ่งตอนนี้มีธุรกิจเล็กๆ คือการขายสินค้าทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งการเข้ามาร่วมโครงการครั้งนี้ก็ได้รับความรู้มากมาย โดยเฉพาะเรื่อง e-Commerce เช่น เรื่องช่องทางการขายต่างๆ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงแนวทางสำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งอนาคตมีเป้าหมายที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง โครงการนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการจริง ซึ่งอยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาเข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆ ค่ะ เพราะเป็นโอกาสดีมากๆ ทั้งในเรื่องความรู้ต่างๆ ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาสอน เป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างมากกับคนที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการจริงๆ”

นางสาวเพียววดี อมรวัฒน์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเป็นผู้ประกอบการ เผยว่า “ปีนี้เข้าโครงการเป็นครั้งที่ 2 เพราะได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี และเป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ และยังมีหลักสูตรที่ในชั้นเรียนไม่มีอีกด้วย ซึ่งช่วยขยายความรู้มากขึ้นจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งส่วนตัวสนใจเรื่องการส่งออก เพราะครอบครัวทำการเกษตร ในหลักสูตรของโครงการก็มีสอนเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรด้วย ทั้งเรื่องสินค้าที่เหมาะสมกับประเทศต่างๆ แนวทางขั้นตอนการส่งออก ก็สนใจอยากศึกษาเรื่องการส่งออก เพื่อนำไปต่อยอดขยายกิจการของครอบครัว และเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการของปีนี้ อยากติด Top100 และได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทใหญ่ๆ โดยเฉพาะเรื่องการฝึกงานที่ต่างประเทศก็เป็นเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกัน สำหรับเพื่อนๆ ที่มีความฝันอยากสร้างธุรกิจของตัวเองหรือว่าอยากเพิ่มเติมความรู้ต่างๆ ที่จะมาช่วยเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาเข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆ ค่ะ”

สำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเนื้อหาหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และสามารถตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รวมถึงโอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการฝึกงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาไว้เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมครบทุกหลักสูตร จะได้รับสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ หากได้คะแนนสอบ 50% ของแบบทดสอบ จะได้รับ e-certificate จากโครงการ
– สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรก (Top500) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่จัดโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
– สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top100) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน โดย P&G และได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และโอกาสในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรของกรม ได้แก่ True/ Huawei/ Bitkub/ EXIM Bank/ P&G/ iStudio by SPVI/ DHL/ SVOA/ BOL รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
– สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงที่สุดของประเทศ จะได้รับรางวัล Gen Z Ambassadors พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการให้แก่ CEO Gen Z ในรุ่นต่อๆ ไป อีกทั้งยังได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากพันธมิตรของกรม
– สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ต้องการรุกตลาดต่างประเทศ เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% สามารถนำ e-certificate ไปสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือบริการ (Overseas Trade Fair) กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) ในต่างประเทศทั่วโลก

อย่ารอช้า “ที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO อาจเป็นคุณ” กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ “From Gen Z to be CEO” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://fromgenztobeceo.com หรือติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post