Digiqole ad

กระทรวงคมนาคม พร้อมส่งผู้ป่วยโควิดที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาตัว ณ ภูมิลำเนา เริ่มแล้ววันนี้ รถไฟขบวนแรก เส้นทาง 7 จังหวัดอีสานใต้

 กระทรวงคมนาคม พร้อมส่งผู้ป่วยโควิดที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาตัว ณ ภูมิลำเนา เริ่มแล้ววันนี้ รถไฟขบวนแรก เส้นทาง 7 จังหวัดอีสานใต้
Social sharing
Digiqole ad
กระทรวงคมนาคม พร้อมส่งผู้ป่วยโควิดที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาตัว ณ ภูมิลำเนา เริ่มแล้ววันนี้ รถไฟขบวนแรก เส้นทาง 7 จังหวัดอีสานใต้
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในฐานะรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบการประสานและบริหารการจัดส่งผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดภูมิลำเนา 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ว่า 27 ก.ค. การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และสธ. โดยความร่วมมือของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. จัดขบวนรถไฟ CNR เที่ยวพิเศษขบวนแรก 971 เส้นทางต้นทางสถานีรถไฟรังสิต – ปลายทางอุบลราชธานี ให้บริการโดยสารสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาอาการที่ภูมิลำเนา ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร โดยเป็นผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง หรือรุนแรงระดับกลาง (มีอาการระดับเขียว – และเหลือง) จำนวน 137 คน เดินทางไปกับขบวน
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนามี 3 ขั้นตอน
ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ผ่าน 1330 สปสช. และแสดงความประสงค์ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ จังหวัดภูมิลำเนาและได้รับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และอาการเบื้องต้นจาก สพฉ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดูแลผู้ป่วยจากที่พัก มายังสถานีต้นทาง และดูแลอาการ สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง
รฟท.ดูแลเรื่องการเดินขบวนรถไฟ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจนถึงจังหวัดปลายทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัด ร่วมรับ-ส่งผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้
ทั้งนี้ ระหว่างการส่งผู้ป่วยโดยรถขบวนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ไปกับขบวนรถ เพื่อดูแลผู้ป่วย และความเรียบร้อยในขบวนรถ มีการแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ชัดเจน เช่น กรณีของ รฟท.จะมีการแยกโบกี้ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มยืนยันด้วยผลตรวจ RT PCR positive กับกลุ่มผลตรวจ ATK positive เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้มีผลตรวจ ATK positive คลาดเคลื่อนมาปะปนกับผู้ที่ผลตรวจชัดเจนแล้ว และก่อนออกเดินทาง สพฉ. จะมีการประเมินอาการของผู้ป่วยทุกรายก่อนให้ออกเดินทาง
ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Facebook Comments

Related post