Digiqole ad

“กรรมาธิการติดตามงบฯ เปิดเวทีใหญ่ที่อุดรฯ ระดมสมอง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน!!

 “กรรมาธิการติดตามงบฯ เปิดเวทีใหญ่ที่อุดรฯ ระดมสมอง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน!!
Social sharing
Digiqole ad

“กรรมาธิการติดตามงบฯ เปิดเวทีใหญ่ที่อุดรฯ ระดมสมอง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน!!

วันที่ 26 ต.ค.65 เวลา 09:00 น.ที่หอประชุมมณฑาทิพย์ฮอล อ.เมือง จ.อุดรธานี นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎ เปิดเวทีใหญ่ จัดสัมมนา เรื่องการบริหารงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครัฐทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทย ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน รวมทั้ง คุณวันวิสา พันธุ์ดา รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย

ภายในงานได้รับความสนใจ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคอีสาน เข้าร่วมสัมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มโอกาสของนักลงทุนไทย ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำถึงมาตรการภาครัฐ ตลอดจนการส่งเสริมการค้า-การลงทุน-การค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานสัมมนาในครั้งนี้

ด้านนายไชยา พรหมา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสทองในการพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจของภาคอีสาน ที่จะต้องปรับเปลี่ยน กระบวนการผลิตตลอดจนดึงเอาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ในภาคอีสาน มาเป็นจุดขายทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Soft Power)

 

 

“กรรมาธิการติดตามงบฯ เปิดเวทีใหญ่ที่อุดรฯ ระดมสมอง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน!!

Facebook Comments

Related post