Digiqole ad

กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้รับคัดเลือกเป็น”บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”

 กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้รับคัดเลือกเป็น”บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
Advertisement

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี          ในโอกาสที่สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      โดยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตัดสิน ได้พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติให้เป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” ครั้งที่ 20 (พ.ศ. 2563) ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดำรงตำแหน่งสำคัญ และทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับสมาคมนิสิตเก่าฯ ตลอดจนสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นต่อไป โดยมีผู้แทนนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

 

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/OlcnF

Related post