Digiqole ad

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์
Social sharing

Digiqole ad
ผู้บริหารจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้แก่ นายสุนทร ไทรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายแพทย์ อธิคม บัวเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการคลัง; ร่วมด้วย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร; นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด; นางสาววิภาวัณย์ ว่องวีรชัยเดชา เลขานุการกรม ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายเกรียงไกร บัวมี พลังงานจังหวัดชุมพร ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทร่วมทุนแปลงสำรวจหมายเลข B8/32 ในทะเลอ่าวไทย อันประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังโสภณ จำกัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร มูลค่ากว่า 3.1ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้
โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบ ได้แก่ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไบเฟสิค (Biphasic) พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือด และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รวมมูลค่า 3,141,948 บาท การมอบอุปกรณ์การแพทย์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดชุมพร รวมถึงจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน จากเดิมที่ในหลายครั้งต้องส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพในการรักษาซึ่งอยู่ห่างไกล ซึ่งอุปกรณ์การแพทย์นี้จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคหัวใจได้ และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”
ทั้งนี้ การมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามข้อกำหนดผลประโยชน์พิเศษของสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจหมายเลข B8/32 ในทะเลอ่าวไทยเรื่องทุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
###
Facebook Comments


Social sharing

Related post