Digiqole ad

“กรมเจ้าท่า”ส่งทีมปฏิบัติการเช็คอุปกรณ์กู้ชีพบนเรือ

 “กรมเจ้าท่า”ส่งทีมปฏิบัติการเช็คอุปกรณ์กู้ชีพบนเรือ
Social sharing
Digiqole ad

ดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารรับกระแสท่องเที่ยวทางน้ำ

“กรมเจ้าท่า” ส่งทีมปฏิบัติการ เข้มตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการเรือโดยสาร และเรือนำเที่ยว เน้นจัดหา อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร  ทั้ง  ชูชีพ เสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ ต้องสวมใส่ตลอดการเดินทาง ขณะที่คนประจำเรือ – ผู้ควบคุมเรือ ต้องมีมาตรฐานเดินเรือที่ปลอดภัย ไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ  รับกระแสความนิยม การท่องเที่ยวทางน้ำของนักท่องเที่ยวทั้ง ใน-ต่างประเทศ

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือได้ออกมามาตรการเชิงรุก ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเรือโดยสารและเรือบริการท่องเที่ยว ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารของเรือ ทั้งในเรือบริการในแม่น้ำและเรือโดยสาร ทางทะเล เป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการทางน้ำ และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีการเปิดให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถเดินท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

นอกจากนี้ ได้มีแผนยกระดับความปลอดภัยทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ วิสัยทัศน์กรมเจ้าท่า “พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำอย่างเชื่อมโยง มีมาตรฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ” โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก การให้บริการต่างๆ โดยให้คำแนะนำ ในเรื่องของการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการใช้บริการ   พร้อมกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Skills) มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบของกรมเจ้าท่า เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องได้ทันท่วงที  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ระบบขนส่งทางน้ำ แล้วยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบเส้นทางขนส่งอื่น ๆทั้ง ระบบราง และ ทางบก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถือเป็นภาระกิจที่สำคัญของกรมเจ้าท่าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง

“การท่องเที่ยวทางน้ำปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก ทำให้กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัย และเพิ่มความเชื่อมั่นในการสัญจรทางน้ำโดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งในกรณีเรือล่ม คนตกน้ำ  เรือเฉี่ยวชนกัน หรืออุบัติเหตุอื่นๆ จึงได้มีการจัดทีมปฏิบัติการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบติดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพบนเรือ เพื่อลดความสุญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำให้ได้มากที่สุด” นายภูริพัฒน์กล่าว

 

สำหรับชุดอุปกรณ์ที่เรือโดยสาร ต้องจัดเตรียมบริการไว้เพื่อรองรับการให้บริการ  ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ อาทิ พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ   ที่สำคัญต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมใส่ชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการโดยสารทางเรือ พร้อมกันนี้ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ คนประจำเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมเรือด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

Facebook Comments

Related post