Digiqole ad

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” เปิดตัวเว็บไซต์ “DIPROM TO GO” แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่หนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

 “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” เปิดตัวเว็บไซต์ “DIPROM TO GO” แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่หนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “DIPROM TO GO เว็บไซต์สำหรับส่งเสริมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว” แบบครบวงจร สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ หนุนภาคอุตสาหกรรมผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผย ผ่านการแถลงข่าวออนไลน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโควิด 19 ทั้งในระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ แม้ขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่หลายอุตสาหกรรมก็ยังคงประสบกับปัญหา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และ การท่องเที่ยว ซึ่งกระทบไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กตามชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้สามารถอยู่รอด และพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความแตกต่าง และ โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้บริโภคในปัจจุบัน และเน้นการสร้างความเจริญแบบยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศในทุกภาคส่วน โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า “คลัสเตอร์” ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน / ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิต การค้า และบริการ และเพื่อผลักดันให้ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางในการจำหน่าย

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนจึงได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว หรือ DIProm To Go ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่าย และยอดขายเพิ่มมากขึ้น ในภาวะวิกฤติโควิดนี้ แบบครบวงจร ซึ่งจุดเด่นของเว็บไซต์นี้ขึ้น DIProm To Go นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสินค้าจากชุมชนคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการสามารถติดต่อซื้อขายสินค้ากับชุมชนได้โดยตรง เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภค และ ผู้ผลิต ทำให้เกิดกลไกการค้าขายที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน”
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 023822171 หรือ www. DIProm To Go .com

Facebook Comments

Related post